Перспективен опит
Дулгогодишен опит в сферата на уреждането на застрахователни искове на трети лица, съгласно системата „Зелена карта” и Многостранното гаранционно споразумение, а също така от 2003 г. опит в уреждането на искове съгласно Четвъртата основна застрахователна директива.

Независимост
Край на щетите върху личната собственост. Гарантирано и независимо бързо уреждане на искове във Ваша полза, без опасност от сблъсък на интереси.

Сериозност
Качествено и задълбочено уреждане на щети, което се извършва единствено от адвокати, специализиращи в сферата на международно управление на искове.

Комуникация
Кореспонденция на съответния Ви майчин език и/или международен бизнес език по Ваш избор.

Новаторски технологии
Съвременно уреждане на Вашите искове чрез прилагане на най-модерните компютърно базирани комуникационни технологии.

Мрежа
Партньорските организации и сдружения на територията на цяла Европа са гаранция за по-бързото и по-икономично уреждане.

Консултантска дейност
Непрекъснато информиране относно състоянието на делата, свързани с всякакви щети.

Допълнителни препоръки

Освен това, ние винаги сме търпеливи слушатели и с удоволствие разработваме индивидуални решения за Вас.

Услугите

Оказване на помощ на трети лица.

Уреждане на продуктови щети на трети лица.

Разследване на застрахователни измами.

Правни експертни доклади в сферата на прилагане на закона за пълната компенсация.

design by ArtNet

© 2008 Quadragroup